Cookie beleid WDS'19

De website van WDS'19 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Kascommissie

Kascommissie

WIE ZIJN WE?

Willem Scholte
lid
gekozen t/m ALV 2020
Gijs Driesprong
lid
gekozen t/m ALV 2020
Jadrana Perovanovic
lid
gekozen t/m ALV 2021
Vacature
reservelid

WAT DOEN WE?
De kascontrolecommissie is het orgaan dat in opdracht van de leden het bestuur controleert. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 48 van Burgerlijk Wetboek 2:

  1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
  2. Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
  3. Een vereniging die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen.

Ieder kwartaal zitten wij met de penningmeester en het bestuur om de tafel. het gaat daarbij niet alleen om een kloppende boekhouding; we kijken soms ook mee of het bestuur verstandige besluiten neemt en of de overeenkomsten die WDS '19 aangaat de vereniging niet in de problemen kunnen brengen.

aanspreekpunt binnen het bestuur: Marcel de Coole

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!